Ing. Miroslav Kopecký AEROPRO

32750447
Ing. Miroslav Kopecký AEROPRO
Mikovíniho 16,  949 11 Nitra
Nitra
01.09.1992
31.12.2008
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba lietadiel a kozmických lodí
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.